Link-rapid

In atentia membrilor AFR...

 

 

Link-rapid

AFR a dezvoltat un plan de pensii...

 

 

Muzica

 

 

ADMITEREA LA ŞCOALA FEDERALĂ DE ANTRENORI:

 

INSTRUCTIUNI CU PRIVIRE LA ORGANIZAREA SI DESFASURAREA EXAMENULUI DE ADMITERE LA SCOALA FEDERALA DE ANTRENORI - DISCIPLINA FOTBAL

PERIOADA DE INSCRIERE: 01.08.2006 - 20.09.2006

EXAMEN DE ADMITERE: 26.09.2006 - 27.09.2006

LOC DE DESFASURARE: sediul CNFPA, Bd. Basarabiei, 37-39, sector 2, Bucuresti

CONDITII DE INSCRIERE:

varsta minima 18 ani, fete si baieti;

 

absolvent de liceu cu diploma de bacalaureat;

 

categoria I-a de clasificare sportiva la sporturile individuale si categoria a II-a la jocuri sportive; (candidatul trebuie sa dovedeasca cu carnetul de jucator ca a fost legitimat in cadrul unui club de fotbal)

instructori sportivi in situatia in care candidatul nu poseda categoria de clasificare sportiva mentionata;

candidatii care au obtinut locurile 1 - 6 la Jocurile Olimpice si locurile 1 - 3 la Campionatele Europene si Mondiale de seniori, tineret, juniori, cadeti nu sustin examen de admitere

Pentru inscriere, candidatul va depune la secretariatul Centrului National de Formare si Perfectionare a Antrenorilor(C.N.F.P.A. - www.cnfpa-sna.ro) din B-dul Basarabiei 37 - 39, sector 2, Bucuresti, UN DOSAR care va cuprinde urmatoarele acte:

1. cerere de inscriere avizata de D.T.S.J ( D.T.S.M. - Bucuresti) si federatia sportiva de specialitate; cerere de inscriere - versiunea doc; cerere de inscriere - versiunea pdf.

 

2. carnet de instructor sportiv cu viza anuala la zi si copia xerox a acesteia (pentru candidatii care nu au categorie de clasificare sportiva) sau legitimatie de jucator;

3. copie xerox si originalul dupa certificatul de nastere;

 

4. copie xerox si originalul dupa diploma de bacalaureat;

 

5. dovada medicala care atesta ca este apt pentru efort fizic, eliberata de o policlinica competenta;

6. 4 fotografii tip buletin (3/4)

 

7. dosar plic;

 

TAXA INSCRIERE: (la depunerea dosarului)

330 RON taxa FRF +

 

100 RON taxa CNFPA

 

Taxa curs pentru straini:

2.195 RON / an

 

Taxe anul I : (platibile dupa admiterea cursantului la Scoala Federala de Antrenori)

485 RON taxa FRF +

 

100 RON taxa CNFPA

 

Taxe anul II : (platibile dupa admiterea cursantului la Scoala Federala de Antrenori)

485 RON taxa FRF +

 

100 RON taxa CNFPA

 

CONCURSUL DE ADMITERE:

Admiterea la Scoala Nationala de Antrenori se face prin concurs, in limita locurilor stabilite pentru fiecare disciplina sportiva.

Locurile pentru fiecare disciplina sportiva pentru care se sustine examenul de admitere vor fi afisate la sediul C.N.F.P.A. inaintea datelor de incepere a inscrierilor.

Locurile ramase neocupate prin concurs pe fiecare disciplina sportiva vor fi repartizate celorlalte specializari in ordinea mediilor obtinute de candidati la admitere.

Concursul de admitere consta in sustinerea urmatoarelor probe:

I. PROBA DE APTITUDINI, se sustine in data de 26.09.2006

- test de evaluare a capacitatii de comunicare in cadrul ramurii de sport in care se va specializa, nota de promovare fiind 7;

a) Joc la doua porti.

Candidatii vor fi organizati pe echipe (11 contra 11) si vor juca la 2 porti pe un teren regulamentar. In cadrul jocului vor trebui sa demonstreze nivelul deprinderilor si cunostintelor tehnico-tactice si de regulament. Fiecare candidat va fi notat cu un calificativ de la 1 la 10.

b) Demonstrarea si explicarea unor procedee tehnico-tactice de baza, cum ar fi: pasa preluarea, conducerea mingii, trasul la poarta, centrarea, procedee de depasire 1 contra 1, lovirea cu capul din centrare, deposedarea. Pentru candidatii portari, demonstrarea si explicarea procedeelor specifice postului, cum ar fi: prinderea, boxarea, plonjonul, blocajul, degajarea cu mana si piciorul.

Fiecare candidat va fi notat cu un calificativ de la 1 la 10.

Media aritmetica a celor doua note va constitui nota candidatului la proba de aptitudini.

Candidatii al caror palmares de jucator (jucatori care au evoluat in echipa nationala sau cu peste 100 de jocuri in divizia A) nu vor mai fi supusi probei de aptitudini si vor fi notati cu calificativul maxim.

Nu se admit scutiri medicale.

Candidatii sunt obligati sa aiba echipament complet (tricou, chilot, jambieri, aparatori, ghete de fotbal, adidasi, prosop, geanta sport, minge).

2. EXAMEN DE BIOLOGIE (test grila) se sustine in data de 27.09.2006, nota de promovare fiind 5;

Bibliografie: manualul de biologie cls. a-XI-a

Tematica biologie:

1. Sistemul nervos: - Emisferele cerebrale

2. Analizatori: - Analizatorul vizual

- Analizatorul vestibular

- Analizatorul motor

3. Sistemul osos

4. Sistemul muscular: - Principalele grupe de muschi somatici

- Musculatura striata

- Musculatura neteda

5. Respiratie: - Structura aparatului respirator

6. Sangele: - Plasma sanguina

- Elementele figurate ale sangelui

- Hemostaza si coagularea sangelui

- Grupele sanguine

7. Sistemul circulator: - Inima

- Sistemul vascular

- Reglarea activitatii cardiovasculare

- Circulatia limfatica

8. Metabolismul: - Metabolismul intermediar protidic

- Metabolismul intermediar glucidic

- Metabolismul intermediar al lipidelor

- Metabolismul energetic

- Termoreglarea

EVALUARE:

Evaluarea cunostintelor candidatilor se va face cu note de la 1 la 10. Nota finala rezulta din media aritmetica a notelor obtinute la cele doua probe.

Media generala de promovare este de minim 6.

Candidatii care obtin medii generale egale cu cea a ultimului admis, vor fi declarati admisi.

Contestatiile cu privire la acordarea notelor, se depun la secretariatul Centrului National de Formare si Perfectionare a Antrenorilor(C.N.F.P.A.) in termen de 48 de ore de la afisarea rezultatelor si se rezolva pe parcursul urmatoarei zile de la data depuneriide catre comisia de contestatii.

Organizarea concursului de admitere este asigurata de catre Comisia de examen aprobata de M.T.S., in componenta careia va fi un presedinte, secretar si membrii, avand urmatoarele atributii:

- elaboreaza graficul de organizare a examenului si controleaza modul de desfasurarea a acestuia;

- instruieste membrii examinatori;

- elaboreaza formularele tip pentru centralizarea rezultatelor examenului;

- concepe subiectele pentru proba scrisa de biologie;

- preda pentru arhivare toate documentele examenului de admitere.